10 Maiores Meteoritos no Mundo

10 World´s Largest Meteorites 

1. Hoba West, Grootfontein, South Africa 54.4 ton.
The Hoba Meteorite near Grootfontein


2. Ahnighito (The Tent), Cape York, West Greenland 30.9 ton. Ahnighito AMNH, 34 tons meteorite


3. Bacuberito, Mexico 27 ton. "Bacubirito" Meteorite

4. Mbosi, Tanganyika, Tanzania 26 ton.

5. Agpalilik, Cape York, West Greenland 20.1 ton. 
Agpalilik Meteorite

6. Armanti, Western Mongolia 20 ton.


7. Chupaderos, Mexico 14 ton.

8. Willamette, Oregon, USA 14 ton.

9. Campo del Cielo, Argentina 13 ton.

10. Mundrabilla, Western Australia - 12 ton.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...